Hangszerek nagy választékban fejérmegye legnagyobb hangszeráruházából! Akciós árak! Már több mint 30 éve!

Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/217-2927 +36-25/745-271

Hitel igénylés

A részletfizetés folyamata

cetelem_hiteligenyles_folyamat

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
 • Vagy

  • Érvényes útlevél és lakcímkártya
  • Érvényes adóigazolvány

  Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

  • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!
  • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

  Elakadt? Kérdése Van?

  • Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a [+36 30 217-2927] számon
  Hitelajánlatunk

  Áruhitel Referencia THM: 9,92%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.

  A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

  Éves ügyleti kamat: 9,50%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30, vagy 36 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

  Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:

  Önrész:                                             0 Ft

  Kezelési díj:                                                                                  0 Ft

  Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft

  Referencia THM:                                                                   9,92 %

  Futamidő:                              36 hónap

  Havi törlesztőrészlet:                                                      64 065 Ft

  Fix, éves ügyleti kamat:          9,50 %

  A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 306 340 Ft

   

  Kővári János e.v. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

  Érvényes: 2021. május 5. napjától visszavonásig.

  Rövid verzió

  Áruhitel Referencia THM: 9,92%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 36 hónap futamidő esetén.

  A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

  Futamidő: 10, 12, 15, 20, 24, 30, vagy 36 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 50 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

  Kővári János e.v. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben. https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

  Érvényes: 2021. május 5. napjától visszavonásig.

   

  Feltételek és dokumentumok

  Hiteligénylést Bankunkhoz mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

  • Természetes személy
  • 18. életévét betöltötte
  • Magyarországon levő állandó lakcím
  • Igazolt, rendszeres jövedelem
  • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
  • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
  • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt

  A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

  1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

  • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
  • Érvényes útlevél és lakcímkártya

  2. Jövedelmet igazoló okmányok

  Ha Ön munkavállaló

  • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) VAGY
  • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím (ek) re szól. Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

  Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

  • Vállalkozók - gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja - esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

  Ha Ön őstermelő

  • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

  Ha Ön nyugdíjas

  • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és / vagy adóstárs nevére szól , illetve a tartózkodási hely/helyük címére szól, és nyugdíj törzslap,
  • Vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
  • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.
  • A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
  • Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre
  Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
  Ügynöki tájékoztató
  • a) cégnév: Kővári János egyéni vállalkozó székhely: 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. F/9 nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): ES 434593 levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. F/9
  • felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

   

  • b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

   

  • c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

   

  • d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.

   

  • e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

   

  • f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
  • A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek. A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat: Érvényes: 2022. szeptember 12-től a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776, www.penzugyibekeltetotestulet.hu. b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428- 2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

   

  • g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként
  •  kiszállítás díjat számít fel
  Futárcég ügynöki tájékoztató
  • Cégnév:
  • Székhely:
  • Levelezési cím:
  • Felügyeleti hatóság megjelölése:
  • Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.
  • Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízó nevében és javára jár el, a megbízó érdekeit képviseli.
  • Társaságunk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben rögzített, az Ügyfelek személyes módon történő ügyfél-azonosításának lebonyolításáért díjazásban részesül.
  • Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.
  • A Magyar Cetelem Zrt. megbízó biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse.
  • A Magyar Cetelem Zrt. a székhelyén minden munkanapon 8 órától 16 óráig, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon és a hét egy munkanapján (hétfőn) 8 órától 20 óráig, elektronikus eléréssel - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget biztosítva - az írásbeli panaszt folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő 30 napon belül megküldi az ügyfélnek. A Pénzügyi Békéltető Testület hatáskörébe és illetékességébe tartozik a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó - jogviszony létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése. E célból a Pénzügyi Békéltető Testület egyezség létrehozását kísérli meg, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
  Letölthető dokumentumok

  Az online szerződéskötési rendszer és az elektronikus aláírás használatának általános szerződési feltételei Ön a Magyar Cetelem Zrt.-nél (Bank) igényelt kölcsönt. A kölcsönszerződés aláírása, illetve a bírálathoz szükséges dokumentumok feltöltése, ellenőrzése a Bank által rendelkezésre bocsátott online szerződéskötési rendszeren keresztül történik, melynek használatáról, illetve feltételeiről az alábbiakban nyújtunk tájékoztatást. A kölcsönszerződés aláírásához és a végleges hitelbírálat elvégzéséhez az alábbi dokumentumokra lesz szüksége: o kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy egyes kölcsönök esetében vezetői engedély (jogosítvány) o lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldala o a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetményben szereplő, az Adós / Adóstárs jövedelmét igazoló dokumentum, illetve a Bank által a hitelbírálathoz bekért egyéb dokumentum (pl. bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás). Szerződéskötés technikai lépései A kölcsönszerződés aláírásához az alábbi technikai lépéseket kell végrehajtania: 1. Az online szerződéskötési rendszerbe a szerzodes.cetelem.hu oldalon léphet be a hét bármely napján 0-24 óra között. A belépéshez szükséges a Bank által megküldött email üzenetben szereplő link, továbbá meg szükséges adnia az igényléskor használt e-mail címét, születési dátumát, vagy az igényléshez használt okmány azonosító számát, illetve az SMS üzenetben megkapott egyedi, véletlenszerűen generált, 6 jegyű azonosító kódot is. 2. A sikeres belépést követően kérjük ellenőrizze, hogy az online szerződéskötési rendszer által megjelenített személyes adatai helyesek-e. Amennyiben bármilyen eltérést tapasztal, kérjük, ne folytassa tovább a szerződés aláírását, hanem vegye fel a kapcsolatot a Bank ügyfélszolgálatával. 3. Személyazonosságának igazolására fel kell töltenie a kártyaformátumú személyazonosító igazolványának vagy vezetői engedélyének mindkét oldaláról készült képet. Amennyiben útlevelet használ, elegendő az érvényességi dátumot és fényképet tartalmazó oldalát feltöltenie. A feltöltött okmánynak meg kell egyeznie az igénylési folyamatban használt okmánnyal. 4. Lakcímének igazolására fel kell töltenie a lakcímkártyájának lakcímet tartalmazó oldaláról készült képet. 5. A hitelbírálat elvégzéséhez és a hitelképessége ellenőrzéséhez fel kellhet töltenie a jövedelmét igazoló okiratait. 6. Végig kell gördítenie vagy le kell töltenie készülékére a kölcsönre vonatkozó tájékoztatókat, az Ön által megadott adatokkal kitöltött hiteligénylő adatlapot, a kölcsönszerződés megkötését megelőző egyedi tájékoztatást, a kölcsönszerződés tervezetét, valamint az egyes ügyletekhez adott esetben kapcsolódó további dokumentumokat. Egyes feltételek, így a jelen ÁSZF tartalmát (és adott esetben a biztosításra vonatkozó tájékoztatókat) is az oldalon elhelyezett jelölőnégyzet bepipálásával kell elfogadnia. A dokumentumok megismerését követően azok elfogadását elektronikus aláírásával kell megtennie. Az elektronikus aláírás elhelyezéséhez be kell írnia az SMS-ben kapott 6 jegyű azonosító kódot a felületre. Az azonosító csak egyszer és kizárólag a kölcsönszerződés aláírása érdekében használható fel 20 percen belül. A 20 perc elteltét követően új azonosító kódot kell kérni a felületen. Sikeres elektronikus aláírás esetén a felületen erről azonnal visszajelzést adunk, az aláírt dokumentumokat az online szerződéskötési rendszerben tesszük elérhetővé az 1. pont szerinti belépéshez szükséges e-mail elküldésétől számított 90 napig. Közvetítő partnereinken keresztül igényelt áruhitel és hitelkártya termékek esetén az ide feltöltött szerződés a banki aláírást is tartalmazza. Aláírt dokumentumait ezen időtartam alatt szükséges a felületről letöltenie, a belépés módja megegyezik az 1. pontban írtakkal. 7. Adóstárs bevonásával történő hiteligénylés esetében a kölcsönszerződés Adós általi aláírását követően a Bank email üzenetben értesíti az Adóstársat az online szerződéskötési rendszerbe történő belépés és az elektronikus aláírás lehetőségéről. 8. Az Adós, (illetve adóstárs bevonásával történő hiteligénylés esetében az Adóstárs) aláírását követően - amennyiben minden szükséges okirat rendelkezésre áll -, a Bank elvégzi a végleges hitelbírálatot. Amennyiben a végleges hitelbírálat elvégzéséhez további okiratokra, vagy már feltöltött okiratok ismételt feltöltésére van szükség, úgy a Bank e-mailben vagy telefonon veszi fel Önnel a kapcsolatot. A hiányzó okiratokat a kölcsönszerződés aláírásához használt online felület megfelelő oldalán kell feltöltenie. 9. Amennyiben szükség van a közvetítő partnereink által végzett személyes ügyfélazonosításra, vagy online ügyfél-azonosítás (pl. videós azonosítás) elvégzésére, úgy ennek során nyilatkoznia kell arról, hogy a kölcsönigénylést Ön indította el és a kölcsönszerződést Ön írta alá. 10. Személyi kölcsön és Mindig kéznél kölcsönnel együtt igényelt hitelkártya esetén amennyiben a Bank jóváhagyta a kölcsönkérelmét és - szükség esetén – az online ügyfél-azonosítás (pl. videós azonosítás) vagy a közvetítő partnereink által végzett személyes ügyfélazonosítás is sikeresen megtörtént, a kölcsönszerződés a Bank oldaláról is elfogadásra és aláírásra kerül, melyről e-mailben, illetve postai levélben is értesítjük. Ezzel egyidejűleg személyi kölcsön és Mindig kéznél kölcsönnel együtt igényelt hitelkártya termékek esetén a kölcsönszerződés bank által aláírt hiteles elektronikus példánya a Cetelem NetBank felületére felkerül, melyet belépés után a „Szerződésem” gombra kattintva érhet el és tölthet le. Amennyiben a Cetelem NetBankot még nem használta, a belépéshez regisztrációra van szükség, amit itt tud elvégezni: https://netbank.cetelem.hu/netbank/register 11. Az online szerződéskötési rendszer használata esetén a kölcsönigényléstől kezdődően a kölcsön folyósításáig a megadott és a Bank által rögzített e-mail cím és mobiltelefonszám megváltoztatására nincs lehetőség. A kölcsönszerződés írásbelisége A megkötött kölcsönszerződés a 910/2014/EU Rendelet 26. Cikke szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírást tartalmaz, amely a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján kielégíti az írásbeliség feltételeit, tehát a mindkét fél által aláírt kölcsönszerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A kölcsönszerződés megkötése során tett nyilatkozatokat, lépéseket, feltöltött okiratokat a Bank rögzíti és elmenti, archiválja a jogszabályban meghatározott időtartamig. A kölcsönszerződés nyelve magyar. Adatok helyesbítése A kölcsönszerződés aláírásának folyamatát bármikor megszakíthatja és 90 napon belül folytathatja. A kölcsönszerződés aláírására szolgáló online felületen az adatok az Ön előzetes telefonos nyilatkozata, vagy az igénylési felületen Ön által megadott adatok alapján kerülnek kitöltésre. Amennyiben a megjelenített adatokban mégis téves információ kerülne feltüntetésre, úgy azt a kölcsönszerződés aláírását megelőzően a 061-458-6070-es telefonszámon, vagy a Bank online ügyfélszolgálatán (https://www.cetelem.hu/cetelem/kapcsolat) jogosult és köteles jelezni. Magatartási Kódex