Hangszerek nagy választékban fejérmegye legnagyobb hangszeráruházából! Akciós árak! Már több mint 30 éve!

Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/217-2927 +36-25/745-271

Hitel igénylés

A részletfizetés folyamata

cetelem_hiteligenyles_folyamat

Hiteligénylés 5 perc alatt, azonnali hitelbírálattal, otthonról, kényelmesen

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:

 • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya
 • Vagy

  • Érvényes útlevél és lakcímkártya
  • Érvényes adóigazolvány

  Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

  • Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet!
  • Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során

  Elakadt? Kérdése Van?

  • Olvassa el a súgót, vagy hivjon minket a [+36 30 217-2927] számon
  Hitelajánlatunk

  HITELAJÁNLATUNK:

  Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2  000  000  Ft  hitelösszeg  és  48  hónap  

  futamidő esetén.  

  A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló  83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt  hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.  

  Fix, éves ügyleti kamat: 18,29%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Az  igényelhető  hitelösszeg:  25  000  Ft-tól  2  000  000  Ft-ig  terjedhet.  Szükséges  önrész,  a  vételár  függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól min. a vételár 20%-a.  

  Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:  

  Önrész:                                  500 000 Ft  

  Kezelési díj:                                                                                  0 Ft  

  Hitelösszeg:                      2 000 000 Ft  

  Referencia THM:                                                                 19,90 %  

  Futamidő:                              48 hónap  

  Havi törlesztőrészlet:                                                      59 053 Ft  

  Fix, éves ügyleti kamat:          18,29 %  

  A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 834 544 Ft  

  Kővári János egyéni vállalkozó a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz  szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati  kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési  feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.   

  Érvényes: 2023. június 7. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.  

  Rövid verzió  

  Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2  000  000  Ft  hitelösszeg  és  48  hónap  

  futamidő esetén.  

  A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló  83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt  hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.  

  Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000  Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 000 Ft-ig önrész nélkül, 500 001 Ft-tól  min. a vételár 20%-a.  

  Kővári János egyéni vállalkozó a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz  szükséges dokumentumok meghatározásának, a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati  kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési  feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.   

  Érvényes: 2023. június 7. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.  

   

   

  https://hangszer1.hu/shop_ordered/7932/pic/Cetelem20230906/176THM.pdf

  Feltételek és dokumentumok
  Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
  • Természetes személy
  • 18. életévét betöltötte
  • Magyarországon levő állandó lakcím
  • Igazolt, rendszeres jövedelem
  • Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
  • Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
  • Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
   A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

  1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

  • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
  • Érvényes útlevél és lakcímkártya

  2. Jövedelmet igazoló okmányok

  Ha Ön munkavállaló

  • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy
  • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum 3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben megadott cím(ek)re szól.
   Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

  Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos

  • Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

  Ha Ön őstermelő

  • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

  Ha Ön nyugdíjas

  • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji összesítő a nyugdíj összegéről.
  • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását tartalmazza.

   

   A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.
   Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.
  Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
  Ügynöki tájékoztató
  • a) cégnév: Kővári János egyéni vállalkozó székhely: 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. F/9 nyilvántartási azonosítója (cégjegyzékszáma): 362.05 levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Munkácsy Mihály u.2.
  • felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600, központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

   

  • b) Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

   

  • c) Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

   

  • d) Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.

   

  • e) Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó - a hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő - személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

   

  • f) A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
  • A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek. A Magyar Cetelem Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat: Érvényes: 2022. szeptember 12-től a. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776, www.penzugyibekeltetotestulet.hu. b. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428- 2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu

   

  • g) Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása ellenértékeként
  •  kiszállítás díjat számít fel
  Letölthető dokumentumok